Trafikselskaberne bemærker indledningsvist i høringssvaret, at:

Hele høringssvaret kan læses her: Høringssvar – Lov om ændring af trafikselskaber – 221118