Trafikselskaberne i Danmark
- Danish Public Transport Authorities

- er trafikselskabernes platform, hvorfra de kan varetage fælles interesser. Dels fagligt i form af et samarbejde. Dels politisk som et talerør.

Aktuelle sager

Lorem Ipsum har været standard fyldtekst siden 1500-tallet, hvor en ukendt trykker sammensatte en tilfældig spalte for at trykke en bog til sammenligning af forskellige skrifttyper.

Trafikselskaberne

Foreningen arbejder bl.a. for øget fokus på bussen som sammenhængskraft i den kollektiv trafik samt bedre koordinering mellem trafikformer.

TiD blev stiftet 01.08.2008. Medlemmerne er de seks danske trafikselskaber: BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik.

Foreningen ledes af en politisk bestyrelse bestående af formanden fra hvert trafikselskab samt næstformanden for Movia. Formand for Trafikselskaberne i Danmark er Steen Vindum, formand for Midttrafik.

Pressen

Steen Vindum ny formand for trafikselskabsforeningen

Bestyrelsen i Trafikselskaberne i Danmark, de regionale trafikselskabers fælles forening,

Forbedret landsdækkende handicapbefordring fortsætter

Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik – forbedrede pr...

Fælles dansk svensk henvendelse til Kommissionen om elafgift for

Trafikselskaberne i Danmark og Danske Busvognmænd har sammen med vores...

INFORMATION

Sociale medier

© 2022 All Rights Reserved.