Skip to content

Lovforslag om ændring af jernbaneloven og lov om DSB

15-02-2023

Trafikselskaberne har modtaget ovenstående høring og har følgende generelle bemærkninger:

  • Lovforslaget omtaler som udgangspunkt kun Banedanmark. Vi skal opfordre til, at privatbanerne nævnes i forlængelse af Banedanmark alle de steder, hvor loven kommer til at gælde begge.
  • Trafikselskaberne hilser det meget velkomment, at den danske implementering har fokus på at mindske byrderne for jernbaneselskaberne.
  • Det fremgår, at jernbanevirksomhederne vil få færre udgifter til godkendelse af trafikale sikkerhedsregler, da disse bortfalder. Vi må dog tage forbehold for om dette også vil være tilfældet i praksis, med henvisning til, at de forenklinger, der i sin tid blev stillet os i udsigt med 4. jernbanepakke i stedet, har vist sig at være meget udgiftskrævende grundet tunge EU-procedurer.

Hele høringssvaret kan læses her: Høringssvar jernbanelov 15.02.23