Skip to content

Mærkesager

Trafikselskaberne i Danmark samarbejder om at synliggøre den kollektive transport og om at løfte fælles sager. På denne side finder du baggrund om de vigtigste sager, vi arbejder med lige nu.

Styrket mobilitet i landområderne

Den kollektive trafik spiller en central rolle i at få Danmark til at hænge bedre sammen og i at fremme den grønne omstilling. Men skal mobiliteten styrkes i landområderne, kræver det nytænkning og en mere fleksibel lovramme for trafikselskaberne

LÆS MERE

Nyt ungdomskort

Hvis Danmark skal i mål med den grønne omstilling, skal flere unge ind i den kollektive transport, men lige nu går udviklingen den modsatte vej. Der er brug for en modernisering af det nuværende ungdomskort.

LÆS MERE

Grøn omstilling

Trafikselskaberne har stor fokus på omstilling af bustrafikken, og selskaberne har sat mål, som samlet betyder, at så godt som alle busser senest i 2030 forventes at anvende et fossilfrit drivmiddel.

LÆS MERE

Trafikselskabernes økonomi

Manglende passagertal efter Covid-19 har medført et fald i indtægterne og ikke mindst de voldsomme stigninger i brændstofpriserne betyder, at trafikselskaberne lige nu mangler over en milliard kroner. 

LÆS MERE