Skip to content

Miljøsynsmanual

Miljøsynsmanual del 1 – Emissioner – 2020 – version 4
Miljøsynsmanual del 1 er udarbejdet af FORCE Technology på vegne af TiD (Trafikselskaberne i Danmark) på foranledning af Movia. Manualen fastsætter målemetoden for emissionssyn og de tilhørende grænseværdier. Formålet med manualen er at sikre, at busserne er velvedligeholdte, og at røggassen fra bussens motor er i overensstemmelse og overholder bussens miljønorm. Miljøsynet bliver foretaget ved accelerationsmålinger med udstyr i overensstemmelse med EU-krav.

Engelsk version: Environmental test manual part 1 emission measurement 2020
Dansk version: Bilag e miljøsynsmanual_del 1 emissioner 2020. Dansk

Miljøsynsmanual del 2 – Støj – 2020 – version 4
Miljøsynsmanual del 2 er udarbejdet af FORCE Technology på vegne af TiD (Trafikselskaberne i Danmark) på foranledning af Movia. Manualen fastsætter målemetoden for støjsyn. Formålet med manualen er at sikre, at busserne er velvedligeholdte, og at både bussens indvendige og udvendige støj overholder de kontraktlige krav. Miljøsynet bliver foretaget ved accelerationsmålinger på begge sider af bussen.
Engelsk udgave: Environmental-test-manual-part-2-noise-measurement-2020-aod
Dansk udgave: Bilag f miljøsynsmanual_del 2 støj_2020

Miljøsynsmanual del 3 – Fyr – version 1.2
Miljøsynsmanual del 3 er udarbejdet af Teknologisk Institut på vegne af TiD (Trafikselskaberne i Danmark) på foranledning af Movia. Manualen fastsætter målemetoden og tilhørende grænseværdier for miljøsyn af kabineopvarmningsfyret. Formålet er at sikre, at fyret er vedligeholdt og indstillet korrekt således forbrændingen sker korrekt og der dermed sker så lille udledning fra fyret.

Engelsk udgave: Miljøsynsmanual-del-3_fyr_version-1-2_uk
Dansk udgave: Miljøsynsmanual_del-3-fyr_version-1-2_dk

Miljøsynsmanual, 4 udgave, juli 2008
Miljøsynsmanualen er udarbejdet for HUR (Movia) af Teknologisk Institut. Manualen fastsætter målemetoden for emissionssyn og de tilhørende grænseværdier på datidens Euronormer. Formålet med manualen er at sikre, at busserne er velvedligeholdte, og at røggassen fra bussens motor. Målingen bliver fortaget gennem en opasitetsmåling, altså måles gennemsigtigheden af røggassen, ved acceleration.

Miljøsynsmanual, 4 udgave, juli 2008
Bilag-c-miljøsynmanual-4-udgave-juli-2008-aod

Støjmålemetode udgave 2008
Manualen fastsætter målemetoden for støjsyn. Formålet med manualen er at sikre, at busserne er velvedligeholdte, og at både bussens indvendige og udvendige støj overholder de kontraktlige krav. Målingerne bliver udvendigt foretaget ved en standpunktsmåling, bussen holder stille, med maksimalt reguleret omdrejningstal. Målingerne foretages på begge sider af bussen. Indvendige målinger foretages ved 50 km/t.
Støjmålemetode, udgave 2008
Bilag-d-støjmålemetoder-aod