Skip to content

Grøn omstilling

Udviklingen i miljørigtige busser i Trafikselskaberne 2021-2023

Trafikselskaberne har stor fokus på omstilling af bustrafikken, og selskaberne har sat mål, som samlet betyder, at så godt som alle busser senest i 2030 forventes at anvende et fossilfrit drivmiddel.

Udviklingen går stærkt, og andelen af grønne busser steg fra 22 pct. ultimo 2021 til 35 pct. ultimo 2022. Grønne busser omfatter emissionsfri busser (elbusser og brintbusser), fossilfri busser (HVO-biodiesel og biogas) og diesel-hybridbusser. Ultimo 2023 forventes andelen af grønne busser at nå op på 37 pct. af alle trafikselskabernes driftsbusser, jf. figuren.