Skip to content

Fælles busforskrifter

Busforskrifterne er trafikselskabernes fælles grundlag i forbindelse med udbud.

Det er det enkelte selskabs udbud, der er gældende, men det vil fremgå af udbuddet, om der er afvigelser i forhold til de fælles busforskrifter.

Der er i november 2015 foretaget følgende tilføjelse til punktet 1.1.9 Midtergang og gulvarealer: “For bustyperne AL1, AL2, AL3 og AL4 accepteres en gangbredde på 50 cm mellem podestre.”

Her kan du se de fælles busforskrifter fra marts 2012 – samt den opdaterede udgave af de fælles busforskrifter fra november 2015