Skip to content

Trafikselskabernes økonomi

Manglende passagertal efter Covid-19 har medført et fald i indtægterne og ikke mindst de voldsomme stigninger i brændstofpriserne betyder, at trafikselskaberne lige nu mangler 1,345 milliard kroner. Hvis dette hul i budgetterne skal dækkes, vil det enten betyde store serviceforringelser til skade for den kollektive transport, eller store ekstra regninger til trafikselskabernes ejere, de danske kommuner og regioner.

Økonomiaftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner øgede trafikselskabernes mulighed for at låne med 600 mio. Det er positivt, for det gør det muligt at planlægge med en længere tidshorisont. Men der er kun tale om et lån, og det er desværre langt fra nok, hvis det akutte hul i budgetterne skal dækkes.

Kommuner og regioner har opretholdt niveauet for tilskud til den kollektive transport, men de voldsomme prisstigninger og færre indtægter betyder, at pengene ikke rækker. Kommuner og regioner står derfor i den utaknemmelige situation, at de kan vælge mellem at spare på andre områder som f.eks. hospitaler, skoler og plejehjem – eller spare på den kollektive transport. Eller begge dele. Selvom der generelt har været stor opbakning til den kollektive transport fra kommuner og regioner, er der gennemført og varslet store besparelser, og flere er på vej.

Der er tale om et akut og kortsigtet problem, men konsekvenserne kan blive langvarige, for når først bussen er sparet væk presses folk over i bilerne, hvilket er dårligt for klimaet og skaber trængsel. Og dem uden bil og kørekort svigtes.  Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, som kommer med sine anbefalinger i slutningen af 2024. Men ind til da, er der på den korte bane brug for, at Folketinget giver den kollektive transport en hjælpende hånd, så de værste serviceforringelser kan undgås.

I dette notat kan du læse mere om baggrunden for trafikselskabernes økonomiske situation: NOT_Baggrund for trafikselskabernes pressede økonomi_15.09.23

Den 26. september 2023 opfordrede 8 organisationer i et åbent brev Folketingets partier til at holde hånden under den kollektive transport ind til ekspertudvalget er kommet med sine langsigtede anbefalinger, fordi den for folk uden bil og kørekort og mange mindre samfund er livsnerven, bidrager til den grønne omstilling og mindsker trængsel. De 8 organisationer Landdistrikternes Fællesråd, Ældresagen, Forbrugerrådet Tænk, Danske Handicaporganisationer, DI Transport, IDA, Dansk Persontransport og Trafikselskaberne i Danmark. Det åbne brev kan læses her:

ÅBENT BREV OM KOLLEKTIV TRANSPORT_26.09.23_PDF