Skip to content

Nyt ungdomskort

Trafikselskabernes forslag til nyt Ungdomskort

Hvis Danmark skal i mål med den grønne omstilling, skal flere unge ind i den kollektive transport, men lige nu går udviklingen den modsatte vej. Der er brug for en modernisering af det nuværende ungdomskort.  Det er tungt og bureaukratisk, omfatter ikke alle unge, det fungerer ikke med Rejsekort eller mobiltelefon og det bygger på nogle takstområder fra de gamle amter.

Trafikvirksomhedernes forslag vil gælde alle SU-berettigede uddannelser og derudover give 25 pct. rabt til ALLE unge under 26 år, uanset hvad formålet med deres rejse er. Det vil fungere med Rejsekortet og mobiltelefonen og blive langt nemmere at bruge. Det vil være en fordel for de fleste unge, men man kan ikke forenkle, uden at nogen vil føle sig ramt. Det vil primært være de unge, der bruger deres ungdomskort meget til fritidsaktiviteter. Her er forslaget indrettet sådan, at kommunerne kan tilvælge overgangsløsninger.

Forslaget kan gennemføres uden ekstra finansiering fra staten.

Faktaark med en kort beskrivelse af forslaget kan læses her: Onepager_TID_nyt ungdomskort

En præsentation af forslaget kan læses her: NyUngerabt_Slideshow_low

Du kan læse den afsluttende rapport her: slutrapport-ungerabat-200622