Skip to content

Bestyrelse

Bestyrelsen konstituerede sig den 17. marts 2022

Formand

Steen Vindum 
Midttrafik

Gert Jørgensen
Movia

Øvrig bestyrelse

Søren Kusk
NT

Preben Friis-Hauge
Sydtrafik

Tim Vermund
FynBus

Kirsten Jensen
Movia

Helle Munk Ravnborg
BAT