Skip to content

Vejafmærkningsbekendtgørelsen

Vejdirektoratet sendte d. 13.11.18 udkast til ændring af Vejafmærkningsbekendtgørelserne i høring. Ændringerne vil give kommunerne mulighed for at give tilladelse til kørsel med lav- og nulemissionsbiler i bl.a. busbaner – inkl. taxi forudsat lav- eller nulemission. Det følger af forslaget, at lav- eller nulemissionsbiler kan køre efter bus- eller letbanesignal.

Anbefalinger fra trafikselskaberne:

Fasthold, at busbanen er for busser.

Overvej alternativer til at tillade nul- og lavemissionsbiler i busbanen. Det kunne fx være at lade busser og nul- og lavemissionsbiler få adgang til nødsporet på motorvejene.

Om man insisterer på at åbne busbanen, så:

  • Forbehold udvidet adgang til busbanen til nulemissionsbiler
  • Kombiner med krav om min. tre personer i bilen, som det kendes fra nogle californiske High Occupancy Vehicle/HOV-vejbaner.
  • Gør åbningen afgrænset i tid og/eller indtil der er indregistreret et på forhånd defineret og begrænset antal nulemissionsbiler.

Det er muligt at læse høringssvaret i sin helhed her: Høringssvar – Ændring af vejafmærkningsbekendtgørelserne